Kameraövervakning i miljörummen

Föreningen har upplevt stora problem med felsortering av sopor och obehörigt nyttjande av miljörummen. Felsorteringen bedöms mestadels ske av föreningens medlemmar men det finns också uppgifter som tyder på att utomstående personer och/eller företag obehörigen slänger sopor i miljörummen som är avsedda för avfall från föreningens medlemmar. Styrelsen gör bedömningen att intresset av att undvika[…]