Ventilation

Luftbehandlingssystemet i byggnaden är utförd med mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) och är uppdelad i följande delsystem:

[subpages]

  • LB11 – Lägenheter och gemensamma ytor i hus 1
  • LB12 – Förskola i hus 1
  • LB13 – Förskolans kök i hus 1
  • LB21 – Lägenheter och gemensamma ytor i hus 2
  • LB22 – Cafélokaler i hus 2
  • LB23 – Butikslokaler i hus 2

Hus 1 har en gemensam uteluftshuv på förskolans tak och en gemensam avluftshuv på yttertak trapphus 3.

Hus 2 har ett gemensamt uteluftsgaller i fasad mot innergård vid butikslokal och en gemensam avluftshuv på yttertak.

För återladdning av byggnadens geoenergilager installeras återvinningsbatterier på respektive byggnads gemensamma avuftskanal.

Lägenheter

Lägenheter ventileras med mekanisk till- och frånluft. Tilluft blåses in via bakkantsdon i sovrum och vardagsrum. Frånluft evakueras i badrum, toalett, tvättstuga, kök och klädkammare större än ca 3 m2. I kök finns spiskåpa med grund- och forceringsflöde. Spiskåpa ansluts till det centrala luftbehandlingsaggregatet.

Tilluftskanal till respektive lägenhet är försedda med backströmningsskydd med avseende på brandspridning.

Överluft till badrum, toalett, tvättstuga etc. anordnas med springa under dörr.

Förskola

Förskolan ventileras med behovsstyrt VAV-system.

Förskolan betjänas av två luftbehandlingsaggregat. Ett för köksverksamhet (LB13) och ett för övriga utrymmen (LB12).

Aggregaten placeras i fläktrum under förskolan i plan 09.

Samlingskanaler från fläktrum dras upp i förskolornas ytor i plan 10-11.

Butiks- och cafélokaler

Luftbehandlingssystemet för butiks- och cafélokaler skall utföras som förberedelse för framtida hyresgästanpassning.

Butikslokaler betjänas av ett luftbehandlingsaggregat och cafélokaler av ett luftbehandlingsaggregat.

Aggregat placeras i gemensamt fläktrum i plan 09 hus 2.

Samlingskanaler från fläktrum dras upp i lokalernas ytor i plan 10.

Trapphus och hissar

Trapphus och hissar ventileras med självdragsventilation via galler i anslutning till entrépartier (ingåe i annan entreprenad) och takhuv på trapphustopp och hisstopp.

Trapphus 5 som är ett TR2-trapphus ventileras mekaniskt.

Skydd mot brandspridning

För luftbehandlingsaggregat som försörjer lägenheter är skyddsmetoden fläktar i drift. Tilluftskanal till respektive lägenhet förses med backströmningsskydd med avseende på brandspridning.

För förskole- och lokalaggregat är skyddsmetoden stoppade aggregat och brandspjäll.

För förrådsutrymmen i källarplan monteras fläktar för brandgasevakuering.