Stadgar och ekonomisk plan

Stadgarna uppdaterades under 2020 med nyheten att föreningen inte längre tillåter juridiska personer som nya medlemmar.

Våra nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2020-11-17.

Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen för BRF Äril registrerades hos Bolagsverket 2018-09-12 och finns att ladda ner nedan.