Stadgar och ekonomisk plan

Våra nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2022-11-28.

Stadgar

Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen för BRF Äril registrerades hos Bolagsverket 2018-09-12 och finns att ladda ner nedan.