Lägenhetsförteckning

I tabellen nedan listas alla lägenheter och lokaler i föreningen.

Adress Lägenhetsnummer (BRF) Typ Hus Lägenhetsnummer (Skatteverket) Yta Andelstal
Labradorgatan 8 1101 Bostadsrätt 1 1 101 43,4 0,728
Labradorgatan 8 1102 Bostadsrätt 1 1 102 51,1 0,8479
Labradorgatan 10 1103 Bostadsrätt 1 140,9 1,6011
Labradorgatan 12 1104 Bostadsrätt 1 147,6 1,6573
Labradorgatan 8 1111 Bostadsrätt 1 1 201 78 1,0736
Labradorgatan 8 1112 Bostadsrätt 1 1 202 83 1,1155
Labradorgatan 8 1113 Bostadsrätt 1 1 203 52,2 0,8572
Labradorgatan 8 1114 Bostadsrätt 1 1 204 51,1 0,8479
Labradorgatan 8 1121 Bostadsrätt 1 1 301 78 1,0736
Labradorgatan 8 1122 Bostadsrätt 1 1 302 83 1,1155
Labradorgatan 8 1123 Bostadsrätt 1 1 303 52,2 0,8572
Labradorgatan 8 1124 Bostadsrätt 1 1 304 51,1 0,8479
Labradorgatan 8 1131 Bostadsrätt 1 1 401 78 1,0736
Labradorgatan 8 1132 Bostadsrätt 1 1 402 83 1,1155
Labradorgatan 8 1133 Bostadsrätt 1 1 133 52,2 0,8572
Labradorgatan 8 1134 Bostadsrätt 1 1 404 51,1 0,8479
Labradorgatan 8 1141 Bostadsrätt 1 1 501 146,7 1,6498
Labradorgatan 6 2101 Bostadsrätt 1 1 001 95,7 1,222
Labradorgatan 6 2102 Bostadsrätt 1 1 002 93,7 1,2052
Labradorgatan 6 2111 Bostadsrätt 1 1 101 99 1,2497
Labradorgatan 6 2112 Bostadsrätt 1 1 102 105,2 1,3017
Labradorgatan 6 2121 Bostadsrätt 1 1 201 99 1,2497
Labradorgatan 6 2122 Bostadsrätt 1 1 202 105,2 1,3017
Labradorgatan 6 2131 Bostadsrätt 1 1 301 99 1,2497
Labradorgatan 6 2132 Bostadsrätt 1 1 302 105,2 1,3017
Labradorgatan 6 2141 Bostadsrätt 1 1 401 99 1,2497
Labradorgatan 6 2142 Bostadsrätt 1 1 402 105,2 1,3017
Labradorgatan 6 2151 Bostadsrätt 1 1 501 101,1 1,2673
Labradorgatan 6 2152 Bostadsrätt 1 1 502 105,2 1,3017
Labradorgatan 4 3111 Bostadsrätt 1 1 101 78,3 1,0761
Labradorgatan 4 3121 Bostadsrätt 1 1 201 98,8 1,248
Labradorgatan 4 3122 Bostadsrätt 1 1 202 112 1,3587
Labradorgatan 4 3131 Bostadsrätt 1 1 301 98,8 1,248
Labradorgatan 4 3132 Bostadsrätt 1 1 302 112,4 1,3621
Labradorgatan 4 3141 Bostadsrätt 1 1 401 98,8 1,248
Labradorgatan 4 3142 Bostadsrätt 1 1 402 112,4 1,3621
Labradorgatan 4 3151 Bostadsrätt 1 1 501 98,8 1,248
Labradorgatan 4 3152 Bostadsrätt 1 1 502 112,4 1,3621
Labradorgatan 4 3161 Bostadsrätt 1 1 601 101,1 1,2673
Labradorgatan 4 3162 Bostadsrätt 1 1 602 112,4 1,3621
Bobergsgatan 71 4101 Bostadsrätt 2 1 001 91 1,1826
Bobergsgatan 71 4102 Bostadsrätt 2 1 002 93,7 1,2052
Bobergsgatan 71 4111 Bostadsrätt 2 1 101 54,5 0,8765
Bobergsgatan 71 4112 Bostadsrätt 2 1 102 39,3 0,6592
Bobergsgatan 71 4113 Bostadsrätt 2 1 103 105,2 1,3017
Bobergsgatan 71 4121 Bostadsrätt 2 1 201 54,5 0,8765
Bobergsgatan 71 4122 Bostadsrätt 2 1 202 39,3 0,6592
Bobergsgatan 71 4123 Bostadsrätt 2 1 203 105,2 1,3017
Bobergsgatan 71 4131 Bostadsrätt 2 1 301 54,5 0,8765
Bobergsgatan 71 4132 Bostadsrätt 2 1 302 39,3 0,6592
Bobergsgatan 71 4133 Bostadsrätt 2 1 303 105,2 1,3017
Bobergsgatan 71 4141 Bostadsrätt 2 1 401 101,1 1,2673
Bobergsgatan 71 4142 Bostadsrätt 2 1 402 105,2 1,3017
Bobergsgatan 71 4151 Bostadsrätt 2 1 501 101,1 1,2673
Bobergsgatan 71 4152 Bostadsrätt 2 1 502 105,2 1,3017
Bobergsgatan 75 5111 Bostadsrätt 2 1 101 102,8 1,2816
Bobergsgatan 75 5112 Bostadsrätt 2 1 102 84,3 1,1264
Bobergsgatan 75 5113 Bostadsrätt 2 1 103 104 1,2916
Bobergsgatan 75 5121 Bostadsrätt 2 1 201 102,8 1,2816
Bobergsgatan 75 5122 Bostadsrätt 2 1 202 84,3 1,1264
Bobergsgatan 75 5123 Bostadsrätt 2 1 203 104 1,2916
Bobergsgatan 75 5131 Bostadsrätt 2 1 301 102,9 1,2824
Bobergsgatan 75 5132 Bostadsrätt 2 1 302 84,3 1,1264
Bobergsgatan 75 5133 Bostadsrätt 2 1 303 104 1,2916
Bobergsgatan 75 5141 Bostadsrätt 2 1 401 102,9 1,2824
Bobergsgatan 75 5142 Bostadsrätt 2 1 402 84,3 1,1264
Bobergsgatan 75 5143 Bostadsrätt 2 1 403 104 1,2916
Bobergsgatan 75 5151 Bostadsrätt 2 1 501 102,8 1,2816
Bobergsgatan 75 5152 Bostadsrätt 2 1 502 84,3 1,1264
Bobergsgatan 75 5153 Bostadsrätt 2 1 503 104 1,2916
Bobergsgatan 75 5161 Bostadsrätt 2 1 601 158,1 1,7454
Bobergsgatan 75 5162 Bostadsrätt 2 1 602 104,5 1,2958
Bobergsgatan 75 5171 Bostadsrätt 2 1 701 108,5 1,3294
Bobergsgatan 75 5172 Bostadsrätt 2 1 702 104 1,2916
Bobergsgatan 75 5181 Bostadsrätt 2 1 801 137,1 1,5692
Bobergsgatan 75 5191 Bostadsrätt 2 1 901 193,8 2,0859
Labradorgatan 14 70001 Hyreslokal 1 729
Bobergsgatan 75a 70002 Bostadsrättslokal 2 86,9 1,8804
Bobergsgatan 75a 70003 Bostadsrättslokal 2 53,5 1,1577
Bobergsgatan 75a 70011 Bostadsrättslokal 2 175,4 3,7955
Bobergsgatan 75a 70012 Bostadsrättslokal 2 83,2 1,8004