Energideklaration

En första energideklaration för BRF Äril har utförts 2020-11-02. Resultatet av energideklarationen visar en högre energiförbrukning än huset är projekterat för. Åtgärder pågår för att minsta energiförbrukningen. Därefter kommer en ny energideklaration att genomföras.

I sammanfattningen nedan finns sammanställning av energideklarationen uppdelad på föreningens samtliga trapphus och lokaler.