Mäklarinformation

Avgift

Finns det några planerade avgiftsförändringar? Om ja, när och hur mycket?

Svar: Ja

I samband med budgetarbetet för 2024 har styrelsen beslutat att höja avgiften och drifttillägg (Värme/VA/Ventilation) för bostadsrätter och bostadsrättslokaler med 40 procent från och med 1 november 2023.

Ökade kostnader, i hög grad driven av höjt ränteläge och den höga inflationen, kommer påverka föreningens ekonomi framåt.  Därmed har behovet för höjning uppstått för att bibehålla en långsiktig balans i föreningens ekonomi.

Avgiften för vår hyreslokal, Engelska förskolan, regleras i hyresavtalet och kommer justeras enligt detta.
Avgiften för parkeringsplatser kommer tills vidare vara oförändrade.

Ingår TV-bas från Tele2 i bredbandsavgiften?

Svar: Ja

Vilken hastighet är det på bredbandet via Tele2?

Svar: Hastigheten är 1000/1000 Mbit/s

Energi

Hur ser det ut med en energideklaration över fastigheten, är det någon på gång?

Svar: Ja, energideklaration pågår.

Vad har ni för typ av ventilation?

Svar: Mekanisk frånluft och tilluft med energiåtervinning (FTX)

Gemensamma utrymmen

Har ni några andra gemensamma utrymmen än cykelrum, barnvagnsrum, gård och övernattningslägenhet på Labradorgatan 6?

Svar: Nej. Det är ett övernattningsrum i källaren på Labradorgatan 6. Inga fönster eller matlagningsmöjligheter. Badrum med dusch och dubbelsäng.

Kostar övernattningslägenheten 400 kr/dygn?

Svar: Ja

Garage

Hur många garageplatser upplåter föreningen?

Svar: Kontakta Parkona. De hanterar uthyrning eventuell kö samt ​fakturering av garageplatserna.

Finns det platser med laddstolpe?

Svar: Ja

Vad kostar en p-plats?

Svar: ​Kontakta Parkona för aktuella prisuppgifter

Vem förvaltar köhanteringen?

Svar: Parkona

Finns det några lediga platser?

Svar: Kontakta Parkona för alla frågor som rör köhanteringen för garaget.

Medlemskap

Accepterar föreningen juridisk person som medlem?

Svar: Stadgarna har via stämmobeslut ändrats så att juridiska personer inte tillåts.

Accepterar föreningen delat ägande (t ex mellan föräldrar/barn, då bara en av parterna kommer bosätta sig i lägenheten)? Krav på minsta ägarandel?

Svar: Ja, minsta ägarandel är 10%

Var skickar vi medlemskapsansökan?

Svar

Mäklaren beställer ut mäklarbilder i en digital funktion som heter mäklarservice som finns på SBC:s hemsida, där laddar de även upp avtalet när försäljningen har skett.  Du hittar SBC:s mäklarservice här:https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/  Saknar du konto på mäklarservice kan du beställa ett via SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se. Har du inte möjlighet att använda ovanstående tjänst, till exempel om medlemmarna själva gjort avtal utan mäklare, går det att skicka handlingarna via post till: SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall.

Övrigt

Är hyresrättlokalen uthyrd?

Svar: Ja, den är uthyrd till Engelska förskolan.