Mäklarinformation

Avgift

Finns det några planerade avgiftsförändringar? Om ja, när och hur mycket?

Svar: Ja

I samband med budgetarbetet för 2024 har styrelsen beslutat att höja avgiften och drifttillägg (Värme/VA/Ventilation) för bostadsrätter och bostadsrättslokaler med 40 procent från och med 1 november 2023.

Ökade kostnader, i hög grad driven av höjt ränteläge och den höga inflationen, kommer påverka föreningens ekonomi framåt.  Därmed har behovet för höjning uppstått för att bibehålla en långsiktig balans i föreningens ekonomi.

Avgiften för vår hyreslokal, Engelska förskolan, regleras i hyresavtalet och kommer justeras enligt detta.
Avgiften för parkeringsplatser kommer tills vidare vara oförändrade.

Ingår TV-bas från Tele2 i bredbandsavgiften?

Svar: Ja

Vilken hastighet är det på bredbandet via Tele2?

Svar: Hastigheten är 1000/1000 Mbit/s

Energi

Hur ser det ut med en energideklaration över fastigheten, är det någon på gång?

Svar: Ja, energideklaration pågår.

Vad har ni för typ av ventilation?

Svar: Mekanisk frånluft och tilluft med energiåtervinning (FTX)

Gemensamma utrymmen

Har ni några andra gemensamma utrymmen än cykelrum, barnvagnsrum, gård och övernattningslägenhet på Labradorgatan 6?

Svar: Nej. Det är ett övernattningsrum i källaren på Labradorgatan 6. Inga fönster eller matlagningsmöjligheter. Badrum med dusch och dubbelsäng.

Kostar övernattningslägenheten 400 kr/dygn?

Svar: Ja

Garage

Hur många garageplatser upplåter föreningen?

Svar: Kontakta Parkona. De hanterar uthyrning eventuell kö samt ​fakturering av garageplatserna.

Finns det platser med laddstolpe?

Svar: Ja

Vad kostar en p-plats?

Svar: ​Kontakta Parkona för aktuella prisuppgifter

Vem förvaltar köhanteringen?

Svar: Parkona

Finns det några lediga platser?

Svar: Kontakta Parkona för alla frågor som rör köhanteringen för garaget.

Medlemskap

Accepterar föreningen juridisk person som medlem?

Svar: Stadgarna har via stämmobeslut ändrats så att juridiska personer inte tillåts.

Accepterar föreningen delat ägande (t ex mellan föräldrar/barn, då bara en av parterna kommer bosätta sig i lägenheten)? Krav på minsta ägarandel?

Svar: Ja, minsta ägarandel är 10%

Var skickar vi medlemskapsansökan?

Svar

Mäklaren beställer ut mäklarbilder i en digital funktion som heter mäklarservice som finns på SBC:s hemsida, där laddar de även upp avtalet när försäljningen har skett.  Du hittar SBC:s mäklarservice här:https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/  Saknar du konto på mäklarservice kan du beställa ett via SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se. Har du inte möjlighet att använda ovanstående tjänst, till exempel om medlemmarna själva gjort avtal utan mäklare, går det att skicka handlingarna via post till: SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall.

Överlåtelsebesiktning

Styrelsen har beslutat att det före en överlåtelse av en lägenhet i föreningen ska ske en överlåtelsebesiktning.  En överlåtelsebesiktning syftar till att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella ombyggnader som påverkar exempelvis ventilationen i lägenheten, och i hela trapphuset, samt att se till att eventuella felaktigheter åtgärdas innan lägenheten byter ägare. Överlåtelsebesiktningen beställs av den säljande medlemmen från vår tekniska förvaltare BK Kraft och bekostas av föreningen. Eventuella åtgärder som behöver vidtas med anledning av besiktningen bekostas av den som säljer lägenheten. Överlåtelsebesiktning är obligatorisk från 1 februari 2024.

Övrigt

Är hyresrättlokalen uthyrd?

Svar: Ja, den är uthyrd till Engelska förskolan.