Markiser

Styrelsen upphandlade under 2020 markiser och valde efter utvärdering Markishuset AB som leverantör. Varje hushåll beställer själva och betalar sin egen markis. Nedan kan ni se priserna (OBS! prisnivå 2020/2021), tillval, färg (förbestämd) info och kontaktuppgifter. Observera att markiser inte får beställas från någon annan leverantör!

Markisen monteras i framkant av ovanliggande balkong, förutom de balkonger som ligger högst upp, där markisen monteras i fasad.

Vi vill upplysa om att det även går bra att beställa markis till den östra fasaden.

På förekommen anledning vill vi belysa att markisernas utfall i underlaget baserar sig på de offererade priserna och inte utgör någon maximalt tillåten längd. Önskar ni annat utfall bestämmer ni detta i samråd med Markishuset.

Styrelsen har ansökt om bygglov för inglasning av balkonger. Enligt detaljplanen är det tillåtet att glasa in indragna balkonger. För balkonger som sticker ut är det ej tillåtet. Viktigt att känna till i sammanhanget är att en monterad markis sannolikt förhindrar inglasning. Om Ni önskar mer information kring inglasningen, se vidare under Styrelsen informerar alternativt kontakta styrelsen via styrelsen@aril.se.

Prislista (prisnivå 2020/2021)

Tillval

 • Pitcharmar: 1 000 kr (manuella)
 • Sol- och vindautomatik: 2 250 kr
 • Skaksensor: 1 450 kr

Vid val av motormarkis och/eller tillval som kräver el tillkommer kostnad för elinstallation på plats. Elinstallationen ska utföras av behörig elektriker, exvis Lidingö Elektriska AB. Strömbrytaren till eluttaget på balkongen kommer då förbikopplas och en kopplingsdosa monteras på balkongväggen. Eluttaget blir kvar men kommer inte längre kunna stängas av och på via den invändiga väggströmbrytaren. Vill man ha kvar denna möjlighet så går det säkert att lösa, men det är ingenting styrelsen utrett.

Fabrikat

 • Markiser: Hunter Douglas
 • Motorer: Becker Antriebe GmbH

Markisväv

 • Väv: Dickson
 • Färg: Grå
 • Komposition: 100% Spinnfärgad Akryl
 • Väv nr: ORC 6088 Gris

Se mer här.

Vad ingår?

Priserna inkluderar moms start- och framkörningsavgift samt montage.

Rabatter

Vid beställning från fler än 10 hushåll lämnar Markishuset 10% rabatt.

Garantier

 • 3 års monteringsgaranti
 • 5 års produktgaranti

LEVERANTÖR

Markishuset AB
Speditionsvägen 47
142 50 Skogås

Kontaktperson

Frida Svedemar

 • tel mobil: 070-741 44 33
 • tel kontor: 08 644 00 30
 • e-post: sales@markishuset.se
 • web: www.markishuset.se

Ange BRF Äril Båtbyggarparken vid beställning.

Markiser hus 1

Markiser hus 2