Styrelsemöten

Det är på styrelsens ordinarie möten som de flesta beslut fattas. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska behandla mejlar du det till styrelsen@aril.se.

Om ditt ärende gäller uthyrning av din bostad i andra hand ska du använda ansökningsformuläret, ej mejla styrelsen.

Planerade styrelsemöten 2021

 • 11 januari
 • 1 februari
 • 1 mars
 • 29 mars
 • 3 maj
 • 7 juni
 • 17 augusti
 • 16 september
 • 5 oktober
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 7 december