Styrelsemöten

Det är på styrelsens ordinarie möten som de flesta beslut fattas. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska behandla mejlar du det till styrelsen@aril.se.

Om ditt ärende gäller uthyrning av din bostad i andra hand ska du använda ansökningsformuläret, ej mejla styrelsen.

Planerade styrelsemöten 2023-2024

 • 4 juli
 • 16 augusti
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 29 november
 • 10 januari (2024)
 • 31 januari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 1 maj
 • 29 maj