Styrelsemöten

Det är på styrelsens ordinarie möten som de flesta beslut fattas. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska behandla mejlar du det till styrelsen@aril.se.

Om ditt ärende gäller uthyrning av din bostad i andra hand ska du använda ansökningsformuläret, ej mejla styrelsen.

Planerade styrelsemöten 2022-2023

 • 16 augusti
 • 6 september
 • 27 september
 • 18 oktober
 • 8 november
 • 29 november
 • 20 december
 • 10 januari, 2023
 • 31 januari
 • 21 februari
 • 14 mars
 • 4 april
 • 25 april
 • 16 maj
 • 6 juni