Styrelsemöten

Det är på styrelsens ordinarie möten som de flesta beslut fattas. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska behandla mejlar du det till styrelsen@aril.se.

Om ditt ärende gäller uthyrning av din bostad i andra hand ska du använda ansökningsformuläret, ej mejla styrelsen.

Planerade styrelsemöten 2022

  • 11 januari
  • 1 februari
  • 22 februari
  • 15 mars
  • 5 april
  • 26 april
  • 17 maj
  • 7 juni
  • 28 juni