Styrelsemöten

Det är på styrelsens ordinarie möten som de flesta beslut fattas. Har du ett ärende som du vill att styrelsen ska behandla mejlar du det till styrelsen@aril.se.

Om ditt ärende gäller uthyrning av din bostad i andra hand ska du använda ansökningsformuläret, ej mejla styrelsen.

Planerade styrelsemöten 2021

  • 11 januari
  • 1 februari
  • 1 mars
  • 29 mars
  • 3 maj
  • 7 juni