Andrahandsuthyrning

illustration av nyckelknippa med ett hus

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens tillstånd.

Regler för andrahandsuthyrning

  • Du måste ansöka och få godkänt från styrelsen för att hyra ut din bostad i andra hand
  • Ansökan görs via webben, se länk nedan.
  • I din ansökan ska du ange tidsperiod. Styrelsen godkänner maximalt en uthyrningsperiod på ett år i taget. Har du hyrt ut i ett åt kan du ansöka om förlängning. Även förlängningen är maximalt ett år.
  • Kostnaden för andrahandsuthyrningen är 10% av aktuellt prisbasbelopp (2021 är motsvarar detta 4 760 kronor) per år. Kostnaden faktureras bostadsrättsinnehavaren månadsvis under uthyrningsperioden.
  • Styrelsen behandlar och godkänner ansökningar om uthyrning i andra hand löpande, men senast under kommande styrelsemöte.
  • När du hyr ut i andra hand under minst 6 månader kan andrahandshyresgästen få sitt namn på postboxen samt på tidningsstället utanför lägenhetsdörren. Namnet på våningstavlan kommer inte att ändras.

Ansökan

Formulär för att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andra hand.