illustration av nyckelknippa med ett hus

Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens tillstånd.

Regler för andrahandsuthyrning

 • Du måste ansöka och få godkänt från styrelsen för att hyra ut din bostad i andra hand, det gäller även juridiska personer.
 • Ansökan görs via webben, se länk nedan.
 • I din ansökan ska du ange tidsperiod, skäl för uthyrningen och vem/vilka som ska bo i lägenheten under tiden för uthyrningen samt kontaktuppgifter till dessa.
 • Om du ska byta andrahandshyresgäst ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period för vilken tillstånd redan beviljats.
 • Bifoga en bakgrundskontroll via exvis Mr Koll eller ett utdrag ur belastningsregistret för andrahandshyresgästen.
 • Styrelsen godkänner maximalt en uthyrningsperiod på ett år i taget.
 • Styrelsen godkänner endast privatpersoner som andrahandshyresgäster.
 • Föreningen godkänner inte uthyrning via Airbnb och liknande. Det gäller såväl kort- som långtidsuthyrning.
 • Kostnaden för andrahandsuthyrningen är 10% av aktuellt prisbasbelopp (2021 är motsvarar detta 4 760 kronor) per år. Kostnaden faktureras bostadsrättsinnehavaren månadsvis under uthyrningsperioden.
 • Styrelsen behandlar och godkänner ansökningar om uthyrning i andra hand löpande, men senast under kommande styrelsemöte.
 • När du hyr ut i andra hand under minst 6 månader kan andrahandshyresgästen få sitt namn på postboxen samt på tidningsstället utanför lägenhetsdörren. Namnet på våningstavlan kommer inte att ändras.
 • Kom ihåg att du som bostadsrättshavare vid en andrahandsuthyrning fortfarande har fullt ansvar för lägenheten gentemot bostadsrättsföreningen och att avgifter betalas i tid till föreningen.
 • Om du vill avsluta en andrahandsuthyrning i förväg skickar du ett mail till styrelsen så ser vi till att debitering av avgift för andrahandsuthyrning avslutas.

Föreningen har som ambition att följa Hyresnämndens praxis vad gäller skäl för andrahandsuthyrning och för hur länge dessa skäl kan anses vara giltiga.

Skäl Praxis Maximal uthyrningsperiod 
Studier på annan ort  5 år 
Väntan på pensionering 4 år 
Arbete på annan ort (även utomlands) 3 år 
Eget vårdbehov 3 år 
Hyra ut till nära anhörig 1 år 
Provboende med sambo 1 år 
Vård av anhörig 1 år 
Avvaktan på försäljning6 mån – 1 år 
Längre utlandsvistelse (resa) 6 mån 

Ansökan

Formulär för att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andra hand.