Styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år och kan omväljas. Styrelseledamot och suppleant behöver inte vara medlem i föreningen.

Ledamöter

Lars Östberg, Ordförande
Labradorgatan 8

Anna Forsgren, sekreterare
Bobergsgatan 71

Fredrik Gejrot
Labradorgatan 8

Christer Karlsson
Labradorgatan 4

Stefan Magnusson Schanning
Bobergsgatan 71

Mattias Lindgren
Labradorgatan 6

Håkan Lindqvist
Bobergsgatan 71

Suppleanter

Daniel Schuss, suppleant
Labradorgatan 6