Styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år och kan omväljas. Styrelseledamot och suppleant behöver inte vara medlem i föreningen. Styrelsen nås via epost styrelsen@aril.se.

Ledamöter

Håkan Lindqvist, ordförande
Bobergsgatan 71

Anna Forsgren, sekreterare
Bobergsgatan 71

Fredrik Gejrot, kassör
Labradorgatan 8

Christer Karlsson
Labradorgatan 4

Mattias Lindgren
Labradorgatan 6

Daniel Schuss
Labradorgatan 6

Lars Östberg
Labradorgatan 8

Suppleanter

Joakim Claesson
Labradorgatan 6