Elavtal och solceller

I BRF Äril har vi gemensamma elavtal för elnät och elhandel för hela föreningen. Avtalen gäller för både fastighetsel (hissar, trapphusbelysning etc) och alla medlemmars hushållsel. Elförbrukningen för de enskilda hushållen mäts av föreningen och debiteras i efterhand var tredje månad på samma avi som månadsavgiften.

Gemensam el har vi haft ända sedan huset byggdes och innebär i regel att föreningen sparar pengar eftersom man bara betalar för ett abonnemang i stället för ett för fastigheten och ett per hushåll.

Elhandelsavtal

Den 29 november 2021 tecknade föreningen ett avtal om el märkt med 100 % Bra miljöval från Vattenfall AB. Avtalet började gälla 1 januari 2022 och är ett fastprisavtal som gäller till och med 2024-12-31. Priset är 0,68625 kr/kWh inklusive moms.

Elnät

Utöver elhandelsavtalet har man alltid ett avtal med en elnätsoperatör, i vårt fall Ellevio.

Den sammanlagda kostnaden för elavtal och elnät landar på ca 1,2kr kWh inkl moms. Det är också den kostnaden som föreningen debiterar medlemmarna var tredje månad.

Solceller

Föreningen har solceller på taken på båda våra hus. Under de första åren har vi haft stora problem med solcellerna, men sedan mitten av juni 2022 fungerar de korrekt. På länkarna nedan kan du se hur mycket el våra solceller producerar just nu samt historiskt.

Solceller på Hus 1 (labradorgatan)
Solceller på Hus 2 (Bobergsgatan)