Årsavgiften höjs med 20 procent från årsskiftet

I samband med budgetarbetet för 2023 har styrelsen beslutat att höja avgiften och drifttillägg (Värme/VA/Ventilation) för bostadsrätter och bostadsrättslokaler med 20 procent från och med 1 januari 2023.

Ökade kostnader, i hög grad driven av höjt ränteläge och den höga inflationen, kommer påverka föreningens ekonomi framåt.  Därmed har behovet för höjning uppstått för att bibehålla en långsiktig balans i föreningens ekonomi.

Avgiften för vår hyreslokal, Engelska förskolan, regleras i hyresavtalet och kommer justeras enligt detta.

Avgiften för parkeringsplatser kommer tills vidare vara oförändrade.

Lämna ett svar