Ytterligare höjning av årsavgiften från 1 november 2023

I ljuset av de fortsatta ekonomiska utmaningar vi som förening står inför, vill vi informera er om att styrelsen har tagit beslutet att ytterligare höja årsavgiften och drifttillägg (Värme/VA/Ventilation) för bostadsrätter och bostadsrättslokaler. Denna gång kommer höjningen att vara 40 procent och träda i kraft den 1 november 2023. 

Trots den tidigare avgiftshöjningen som genomfördes i början av året, har den ekonomiska belastningen på föreningens resurser fortsatt att vara en utmaning. Skälen bakom detta beslut är desamma som tidigare: en kombination av höjt ränteläge och hög inflation som påverkar föreningens ekonomiska balans. Denna åtgärd är nödvändig för att kunna upprätthålla en sund och långsiktigt hållbar ekonomi för föreningen.

Föreningen har tre lån på vardera cirka 45 miljoner kronor. Sedan sommaren 2023 har vi förhandlat fram amorteringsfritt på två av föreningens tre lån, vilket gäller i ett år. Vårt tredje lån löper ut i maj 2024. En viktig förutsättning för att denna kalkyl ska hålla är att vi får fortsatt amorteringsfritt på alla våra tre lån.

För vår hyreslokal, Engelska förskolan, kommer avgiften fortsatt att regleras i enlighet med det befintliga hyresavtalet. 

Vi förstår att detta är en betydande ökning och vi är fullt medvetna om att den kommer att ha en inverkan på alla medlemmar. Vi har inte tagit detta beslut lättvindigt och har utforskat alla alternativa lösningar innan vi kommit fram till detta. 

Avgiften för parkeringsplatser kommer tills vidare att förbli oförändrade. 

Om ni har några frågor eller funderingar kring detta beslut är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen genom att mejla styrelsen@aril.se