Justering av elpris från 1 jan 2023

Från och med 1 januari 2023 höjs elpriset från 1,20 kr/kWh till 1,57 kr/kWh.

I en tidigare nyhet informerade vi om att vi har tecknat avtal med Vattenfall om ett fast elpris fram till sista december 2024. Detta gäller fortfarande. Däremot har Ellevio höjt sina priser. Dessutom är det inte helt enkelt att beräkna hur stor kostnaden till Ellevio blir.

Fakturan till Ellevio består av följande delar:

  1. Fast pris (2600 kr/mån)
  2. Rörlig elnätsavgift (9 öre per kwh). Priset ändrades till 9 öre i oktober 2022 och kommer troligen ligga kvar där under hela 2023
  3. Högbelastningseffektavgift (70kr per kWh). Denna avgift tas endast ut mellan 1 nov och 31 mars. För att beräkna denna kostnad tittar man på den timme som inträffar vardagar mellan 06.00 och 22.00, där vi haft som högst effektuttag och multiplicerar det antalet kW som förbrukats under den timmen med 70kr/kWh
  4. Månadseffektavgift. Fungerar på samma sätt som Högbelastningseffektavgiften, men gäller dygnet runt och hela året om. Här är dock kostnaden per kWh lite lägre (67 kr/kWh)
  5. Energiskatt (36 öre per kWh
  6. Moms tillkommer på alla priser ovan

Styrelsen har gått igenom fakturorna från Ellevio för de 12 senaste månaderna och sammanställt snittpris per kWh (omräknat till de nya priserna som gäller från oktober 2022) och kom då fram till att vi i snitt betalar vi 89 öre till Elevio och 68,6 till Vattenfall vilket innebär att för att vara kostnadsneutrala behöver vi höja debiteringen ut till medlemmar till 1,57 kr/kWh.

Lämna ett svar