Fast lågt elpris till 31 dec 2024

Den 29 november 2021 tecknade föreningen ett avtal om el märkt med 100 % Bra miljöval från Vattenfall AB. Avtalet började gälla 1 januari 2022 och är ett fastprisavtal som gäller till och med 2024-12-31. Priset är 0,68625 kr/kWh inklusive moms.

Utöver elhandelsavtalet har man alltid ett avtal med en elnätsoperatör, i vårt fall Ellevio.

Den sammanlagda kostnaden för elavtal och elnät landar på ca 1,2kr kWh inkl moms. Det är också den kostnaden som föreningen debiterar medlemmarna var tredje månad.

Dessutom har föreningen solceller som minskar vårt behov av att köpa el.

Läs mer om vårt elavtal och solceller..

Lämna ett svar