Information om de nya laddstationerna i garaget

BAKGRUND
Vårt garage Backåkra GA:4 ingår som en del i Backåkras samfällighet (GA = gemensamhets-anläggning). Garaget ägs och förvaltas av Backåkra delägarförvaltning i vilken ingår BRF Äril Båtbyggarparken, AB Stockholmshem och Einar Mattsson AB.

VARFÖR UTÖKA ANTALET LADDSTATIONER?
Antalet nyregistrerade elbilar ökade med 106 procent förra året och stod för en knapp femtedel av nybilsförsäljningen, enligt statistik från Bil Sweden. Under 2022 räknar branschorganisationen med att 6 av 10 personbilar som registreras kommer att vara laddbara. Enligt prognosen kommer elbilarna att stå för 34 procent av den totala försäljningen.

Med detta som bakgrund framstod det som självklart att utöka antalet laddplatser i garaget. Naturvårdsverket lämnar ett bidrag på 50% av investeringskostnaden och det är inte känt hur länge bidraget kommer att finnas kvar.

VALET AV LEVERANTÖR
Delägarförvaltningen förde en dialog med Parkona och fick ett förslag på deras lösning. Vi tyckte att priset föreföll högt och begärde därför in jämförande offerter från tre andra leverantörer. Efter utvärdering valde vi en leverantör med ett förmånligare erbjudande än Parkona. På så sätt sparade vi dryga 200.000 kr i investeringskostnad jämfört med Parkonas offert. Vi sparade dessutom in en årlig driftkostnad om ca 40.000 kr, som Parkona krävde för drift och administration av laddboxarna (kostnad för el ej inräknad). Dessutom var laddboxarna vi valde bland de absolut modernaste och mest intelligenta på marknaden just nu.

LADDBOXARNA ADMINISTRERAS AV DELÄGARFÖRVALTNINGEN
Eftersom laddboxarna upphandlats och köpts in av delägarförvaltningen är det delägarförvaltningen som administrerar dem. Parkona har alltså ej längre något ansvar för laddboxarna. Det innebär att alla frågor gällande laddboxarna såsom registrering, RFID-brickor, m.m. behöver tas med delägarförvaltningen.

VARFÖR TOGS DE GAMLA LADDSTOLPARNA FRÅN GARO BORT?
Garagets urprungliga laddstolpar från Garo har genom åren krånglat och varit förknippade med många problem. Att företaget som levererade och installerade dem dessutom gått i konkurs gjorde det också svårt att få till support och service. Vi bestämde därför att byta ut de gamla laddboxarna samtidigt som vi utökade antalet. Att ha två olika system fann vi också ineffektivt ur administrativ synvinkel.

ELPRISET FÖR ATT LADDA
Elpriset för att ladda bilen i garaget har under en lång tid legat på 81 öre/kWh. Detta har varit ett förmånligt pris men har inte speglat marknadspriset, framförallt inte under den senaste tiden. Av den anledningen har delägarförvaltningen beslutat att höja priset. I kWh-priset ingår också numera även ett 15-procentigt påslag för betaltjänsten, som innebär att elkostnaden debiteras respektive hyresgäst direkt utan någon administrativ mellanhand från vare sig oss eller Parkona. Elpriset kommer framledes justeras varje kvartal med hänsyn till till marknadspriset.

KONTAKTPERSON I DELÄGARFÖRVALTNINGEN
Lars Östberg, e-post: lars@aril.se

TEKNISK SUPPORT
Tel: 010-888 53 46, e-post: contact@efuel.se.

Med vänliga hälsningar
Backåkra GA:4 delägarförvaltning

Lämna ett svar