Låssystemet i våra fastigheter

Samtliga dörrar i våra fastigheter (inklusive lägenhetsdörrarna) har låscylindrar modell System 10 (C10) från Assa Abloy där lägenhetsinnehavaren har möjlighet att ställa den egna låscylindern i ett serviceläge (mer information kring hur man ställer låset i serviceläge finns här) för att vid behov ge tillträde till bostaden. ASSA ABLOY låssystem med C10 funktion innehåller inte huvudnycklar, vilket ger enklare nyckelkontroll och säkrare nyckelhantering, det ökar även lägenhetsinnehavarens trygghet då denne själv ger tillträde till sin lägenhet (via serviceläget).
Vårt låssystem underhålls av Lidingö Lås & Larm, och det är endast de som kan hjälpa till med kompletterande nycklar (nycklarna är kopieringskyddade), låscylinderbyte eller annat relaterat till vårt låssystem.
Medlem som nyttjar andra auktoriserade låssmeder än Lidingö Lås & Larm för att exempelvis byta ut en låscylinder, går miste om servicelägesfunktionen, och kommer därför alltid att behöva vara på plats för att passa tekniker vid olika typer av underhållsarbeten som sker i fastigheten och de enskilda lägenheterna (Brf Äril hanterar inte enskilda lägenhetsnycklar utanför fastighetens låssystem Assa Abloy C10 enligt ovan). I de fall lägenhetsinnehavaren saknar serviceläge för sin lägenhetsdörr, förbehåller sig föreningen rätten att debitera lägenhetsinnehavaren eventuella extra kostnader vilka kan uppstå i samband med planerade fastighetsaktiviteter för aktuell lägenhet.
Det kan även finnas möjlighet att byta ut en låscylinder till ett digitalt lås med kod och/eller bricka. Vi rekommenderar att Ni i dessa fall innan installation alltid kontrollerar med en auktoriserad låssmed (Lidingö Lås & Larm) vilka digitala lås som kan vara aktuella, tillsammans med våra säkerhetsdörrar från Daloc (modellbeteckning finns på dörrbladets långsida vid gångjärnen).