Internet och TV

Föreningen har för närvarande ett gruppavtal med Tele2 (fd Comhem) vilket inkluderar ca 20 TV-kanaler samt internetanslutning (antalet och utbudet av TV-kanaler kan komma att ändras).

Hastigheten på internetanslutningen är 1000/1000 Mbit/s och medlem står själv för erforderlig ändutrustning (router från Tele2 med WiFi eller liknande). Utrustningen ansluts i valfri RJ45 port i fiberkonvertern som återfinns i mediaskåpet (i samma skåp återfinns samtliga säkringar mm för aktuell lägenhet). Standardinställningar på anslutning till WAN (Wide Area Network) brukar fungera (automatisk IP utan något användarnamn eller lösenord).

Med avseende på TV-kanaler så tillhandahåller Tele2 en digitalbox, vilken möjliggör mottagning av Tele2 kanalutbud. Utrustningen ansluts i valfri RJ45 port i fiberkonvertern som återfinns i mediaskåpet (i samma skåp återfinns samtliga säkringar mm för aktuell lägenhet). Eventuella extra kostnader för denna digitalbox, erläggs av medlem direkt till Tele2.

TV-kanalerna från Tele2 kan även streamas, via exvis en AppleTV, Chromecast eller liknande. Med denna lösning erfordras ingen digitalbox från Tele2.

Gruppavtalet inkluderar inte de lokaler som ingår i föreningen, vilket innebär att om lokaler önskar internetkoppling eller TV via fiber, ska ett separat företagsavtal tecknas med Tele2.