Inspektionsluckorna i våra lägenheter

Inspektionsluckorna i våra lägenheter innehåller samlingspunkter för vatten-, el- och golvvärmeinstallationer tillhörande resp. lägenhet. Om något händer är det mycket viktigt att snabbt kunna komma åt dessa installationer, t.ex. vid en vattenläcka i lägenheten eller att något golvvärmerör börjar läcka. Av den anledningen får inspektionsluckorna under inga omständigheter byggas för med hyllor, konsoler etc. så att de ej går att öppna utan bruk av verktyg!