Spiskåpan i köket

Brf Äril är projekterad som miljöbyggnad guld. För att nå upp till de högt ställda kraven för detta är husets energiförbrukning en viktig komponent.

För att hålla nere energiförbrukningen får inte flödet av lägenhetens frånluft vara för stort. (Om man suger ut större mängd varm inomhusluft behöver mer kall uteluft värmas upp vilket förbrukar mer energi).

Ventilationen i våra kök är projekterad för ett grundflöde på 10 liter/s och ett forcerat flöde (när kåpan är uppfälld) på 20 liter/s.

Det är absolut förbjudet att koppla en spisfläkt med inbyggd motor till frånluftskanalen i köket.

Det som är tillåtet att installera är en spiskåpa anpassad för centralventilation. MEN många spiskåpor har ofta ett flöde på drygt 40 liter/s. Om du köper en sådan spiskåpa kommer du bli tvungen att justera ner flödet till de projekterade värdena (10 l/s respektive 20l/s). Då kommer många av dessa spiskåpor inte kunna ta hand om matoset. För att klara av att ta hand om matos med det låga flödet som Äril är projekterat för används en så kallad volymkåpa. Den är anpassad för att kunna ta upp matos även med ett lågt flöde.

Du kan även välja att köpa en kolfilterfläkt som du INTE ansluter till frånluftskanalen. Då behöver du installera ett frånluftsdon på kanalen. Det donet ska justeras till 10 liter/s.

Om du väljer att göra ingrepp på husets ventilation, vilket byte av köksfläkt räknas som, måste du innan arbetet påbörjas kontakta styrelsen för vidare information. Efter avslutat arbete måste Du visa upp ett protokoll från en injusteringsfirma vilket visar att flödet för din lägenhet och i vissa fall för hela trapphuset har justerats in till de projekterade värdena:

Spiskåpa/volymkåpa: grundflöde 10 liter/s, forcerat flöde 20 liter/s

Frånluftsdon (om du använder kolfilterfläkt): 10 liter/s

Övriga till- och frånluftsdon: Enligt OVK

Förslag på firma att kontakta för injustering är http://stockholmluftkompetens.se/.

Om du inte följer dessa regler påverkar Du ventilationen negativt för dina grannar, och riskerar extra kostnader för Dig och för föreningen.