Balkonginglasning

Vid årsstämman 2021 fick styrelsen i uppdrag att upphandla en inglasningslösning för fastighetens balkonger, vilka medlemmar som är intresserade av inglasning av balkong ska kunna avropa på egen bekostnad.

Styrelsen har under hösten haft möten med och inhämtat offerter från flera inglasningsfirmor. Efter detta har styrelsen valt att gå vidare med Svenska Lumon.

Ett ramavtal om inglasningstjänster har slutits med Svenska Lumon som nu arbetar med bygglovsansökan för inglasning av husets balkonger som inte är utanpåliggande på fasaden. Bygglovsansökan kan förhoppningsvis lämnas in inom någon vecka.

En bygglovsprocess tar ca 10 veckor efter det att ansökan lämnats in till kommunen. Under den tiden kommer Svenska Lumon att komma till vår förening och förevisa sina produkter och ta upp beställningar av de medlemmar som är intresserade. De medlemmar som vill låta glasa in sina balkonger gör detta på egen bekostnad.

Förhoppningsvis kommer bygglov att beviljas utan fördröjning vilket skulle innebära att inglasningarna kan påbörjas tidigast i slutet av april.

För den som är intresserad av ett exempel på Svenska Lumons inglasningar så kan Stockholmshems intilliggande byggnader beskådas. Dessa hus har om inte en identisk så i vart fall en snarlik utformning som den inglasning som kommer att erbjudas i vårt hus.

Styrelsen återkommer med mer information om inglasningen längre fram.

Ett svar på ”Balkonginglasning

Lämna ett svar